Obr. 35 - sada pro přestavbu kontaktního zapalování na bezkontaktní s elektronickou řídící jednotkou

 

VYOBRAZENÍ KOMPONENT POUŽITÝCH PŘI PŘESTAVBĚ


 

 


STATOR ZAPALOVÁNÍ INSTALOVANÝ DO MOTORU 


PRO UCHYCENÍ "CDI" JE NUTNO VYVRTAT DVA NOVÉ OTVORY PRO ZÁVIT M6 


K UPEVNĚNÍ INDUKČNÍ CÍVKY JE NUTNO ODŘÍZNOUT NÁLITEK V PRAVÉ HORNÍ ČÁSTI BLOKU


 
 


PŘI KONTROLE NASTAVENÍ ZAPALOVÁNÍ STROBOSKOPICKOU LAMPOU SE MUSÍ KRÝT NÁLITEK
NA VENTILÁTOROVÉM TĚLESE SE ZNAČKOU NA ROTORU


 
 


MOTOR S INSTALOVANÝM INDUKČNÍM SNÍMAČEM, JEDNOTKOU "CDI" A ZAPOJENÝM REGULÁTOREM NAPĚTÍ